Политика за поверителност


Декларация за защита на личните данни

Защитата на личните Ви данни ми е важна. Затова обработвам Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за Защита на Лични Данни (ЗЗЛД) и Закона за Електронната Търговия (ЗЕТ). В тази декларация Ви информирам за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на моя уебсайт.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се мен?

Когато ми пишете чрез формулярите на уебсайта или ми изпращате имейл, аз съхранявам данните Ви, така че да мога да обработя искането Ви, както и за да отговоря на Ваши последващи въпроси. Няма да споделям тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщам внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхранявам Вашите имена, адрес и имейл адрес.

Предоставените от Вас данни са ми нужни, за да изпълня своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставям тези данни на трети лица, с изключение на куриерската фирма, с която Ви доставям покупката.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


Основни принципи

Скъпи читатели, благодаря Ви, че избрахте да прочетете книгите ми. Моля, да се запознаете с настоящите обобщени основни принципи за ползване на сайта brothersbooks.eu, както и с пълните Общи условия приложени по-долу.

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между brothersbooks.eu и потребителите (Вие) във връзка с услугите, предлагани от brothersbooks.eu. Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за обслужване.

Собственик на сайта brothersbooks.eu е Николай Симеонов Братоев-Крижицки.

Електронна поща за връзки krijitski67@hotmail.com, Николай Симеонов Братоев-Крижицки.

Поръчки

Всяка поръчка е свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане.

Приемам поръчки 24 часа в денонощието, в почивните дни и в дните на официалните празници.

Поръчката на продукт(и) през уебсайта или чрез и означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

Извършването на поръчки няма нужда от регистрация като потребител, а само от предоставянето на коректни данни за поръчителя.

Посочване на конкретна стока, определяне на броя /количеството/.

Посочване на начин на плащане.

Посочване на Вашите данни /име, фамилия, електронна поща, телефон/, посочване на адрес за доставка и за издаване на фактура (ако има такива).

Избор на начин на доставка.

Възможност за въвеждане на коментар към поръчката.

Маркиране на допълнителните отметки за запознаване с общите условия и за съгласие за обработване на лични данни.

Натискане на бутона “Поръчай по e-mail” или “Изпрати“.

Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес посочен от Клиента при подаването на поръчката.

Цени

“Цена” е крайната цена за бройка. В цена не са включени разходите за доставка.

В случай, че заявените стоки не са налични, аз ще Ви уведомя по телефон или чрез имейл.

Плащане

Следва да заплатите закупените стоки, съгласно условията, определени на сайта и настоящите общи условия.

Посочените цени са посочени в български левове за клиенти на територията на България и в евро за всички останали страни, с включени всички данъци и такси за единична бройка и не включват пощенски или транспортни разходи за доставка на стоката, като последните се начисляват отделно.

Запазвам правото си да променям едностранно посочените на сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на сайта.

Цената следва да се заплати, при условие, че съм потвърдил поръчката по един от следните начини, предварително избрани от Вас при оформяне на поръчката:

– чрез наложен платеж при доставка на стоката на представител на съответната куриерска фирма.

– авансово плащане по банков път, по посочена от мен банкова сметка в съобщението за потвърждаване на поръчката, като в този случай доставката се извършва след постъпване на сумата по моята банковата сметка;

Съдържание и авторски права и защита на интелектуалната собственост

Всички елементи на съдържанието на сайта на brothersbooks.eu, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, графики, рисунки, скици, снимки и др., са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира, възпроизвежда или променя информация, представляваща обект на интелектуална собственост.